Privacy beleid

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat deze verordening specifiek inhoudt vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  U heeft altijd het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neer te leggen.

Welke gegevens vragen wij: 

Als u een bestelling bij ons plaatst of een account aanmaakt bij "onthoud contactgegevens",  hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden, waaronder NAW, e-mailadres -, betaal- en bestellinggegevens.
Alle gegevens die wij van u verkrijgen gebruiken wij uitsluitend om bestellingen snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Uitsluitend en alleen met uw specifieke toestemming is het mogelijk een bestelling te plaatsen.
Uw  toestemming heeft ook betrekking op het gebruik maken van de diensten - welke aangeboden worden via onze verwerkers - om een levering  mogelijk te maken (MijnWebwinkel, Sisow, Paypal, MyParcel en PostNL).
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Via onze site maken wij ook gebruik van cookies en andere diensten, zoals AddThis,  Facebook en Google Analytics.
Onze administratie wordt niet langer bewaard dan wettelijk verplichte termijn.  (7 jaar)
Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw persoonsgegevens ook alleen voor de nieuwsbrief.
Als u wenst kunt u een recensie te schrijven. Kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Alleen de noodzakelijk gegevens worden gebruikt om de recensie te kunnen plaatsen.
Wij streven er altijd naar om onze serviceverlening op een hoog pijl te houden.  Uw ervaringen en meningen zijn dus heel belangrijk voor ons. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u een bericht op ons gastenboek achter wilt laten. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan de voorwaarden voldoen niet te publiceren.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

AirsoftShopNL - DutchStockhouse
Spui 248 A 2511BZ Den Haag
https://www.airsoftshopnl.com/
KvK nummer: 56108184
(0031) 0703020491

© 2010 - 2024 DutchStockhouse, AirsoftShopNL, Funko & Merchandise | sitemap | rss