Klachten & Geschillen

  • Klachten over uw bestelling dient u altijd binnen 5 werkdagen schriftelijk aan ons te melden.
  • Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen AirsoftShopNL - DutchStockhouse en de koper mochten ontstaan.
  • Tevens willen wij u op de mogelijkheid wijzen een eventueel geschil voor te leggen aan de Europese geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
© 2010 - 2024 DutchStockhouse, AirsoftShopNL, Funko & Merchandise | sitemap | rss